Idea i cele

Akademia Mistrza powstała w 2008 roku w odpowiedzi na potrzeby środowiska cukierniczo-piekarniczego dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych i biznesowych. Nadrzędną ideą przyświecającą tworzeniu projektu był rozwój całej cukierniczej branży, budowanie prestiżu zawodu cukiernika oraz promocja polskiego rzemiosła cukierniczego na świecie.

10 lat temu polski rynek cukierniczy znajdował się w wyraźnym dołku. W porównaniu z pokrewnym zawodem kucharza, profesje piekarza czy cukiernika, cieszyła się znacznie mniejszym poważaniem, a młodzi ludzie nie widzieli szans na zbudowanie ciekawej drogi zawodowej w tej branży.

Także oczekiwania klientów nie motywowały do podejmowania zawodowych wyzwań. Wydawało się, iż niska cena i łatwa dostępność produktów są większymi atutami niż ich wysoka jakość.
Jednocześnie właściciele zakładów – zazwyczaj piekarze i cukiernicy, musieli odnaleźć się w roli biznesmenów, co wymagało od nich zupełnie innych umiejętności i kwalifikacji od tych jakie zdobyli ucząc się zawodu.
To wszystko nie sprzyjało rozwojowi polskiego cukiernictwa, które musiało sprostać coraz bardziej wygórowanym wymogom europejskich rynków.

Akademia Mistrza i wspierający ją entuzjaści sztuki cukierniczej postanowili zmienić tą sytuację, realizując postawione sobie cele: